ndz., 05/18/2014 - 00:00 admin lubelskie

Świętokrzyskie ma aż 9 parków krajobrazowych, 21 obszarów chronionego krajobrazu i 72 rezerwaty przyrody.

Dodaj komentarz